arsta.butikslokal-stockholm.se: Butikslokal i Årtsavägen

Butikslokal i Årtsavägen

Årtsavägen löper från Johanneshosvägen i sydost och overgår till Svärslångsvägen i nordväst. Vägen korsar Södra länken, en högt trafikerad väg i Stockholm. Detta är dock inte speciellt märkbart eftersom den delen av Årstavägen som korsar leden är den så kallade Årstatunnels, vilken år under mark. Från Årstavägen är det alltså snabb transport in till innerstaden och närliggande orter. Vid sidan av Årstavägen ligger Årsta Torg som erbjuder ett stort utbud av service i form av närbutiker och restauranger. Ett av Sveriges mest kända kebabställen ligger här, Palmyra Kebab. På grund av det höga trycket från kunderna på fredagar, blev ägarna tvungen att stänga verksamheten under dessa dagar.

En butikslokal är en lokal där syftet med lokalen är att driva en butik, affär eller liknande verksamhet. Viktigt att fundera på när man ska hyra en butikslokal är om storleken, stilen och läget passar verksamheten som ska drivas i lokalen. Påbörja din sökning av en butikslokal genom att klicka på länkarna till höger.